Tehnologija

Medicinski otpad tvrtka REMONDIS Medison obrađuje i sterilizira u strogo kontroliranim uvjetima te kao neopasan otpad izvozi u spalionicu u Austriju na konačno zbrinjavanje, što naše postrojenje čini prolaznom lokacijom u procesu zbrinjavanja istog.

Prikupljeni otpad prevozi se vozilima specijaliziranim za prijevoz otpada – kombijima i kamionima s ugrađenim komorama za hlađenje te svim potrebnim certifikatima koji jamče da se otpad od mjesta nastanka do mjesta obrade transportira sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari - ADR. Prilikom prijevoza sav otpad nalazi se u hermetički zatvorenim spremnicima i kontejnerima i u kontroliranim temperaturnim uvjetima te se po zaprimanju odmah obrađuje u autoklavu.

Za obradu medicinskog otpada tvrtka koristi uređaj autoklav i tehnologiju parne sterilizacije koja je standardna i u drugim europskim zemljama. U Sloveniji primjerice medicinski otpad obrađuje identično postrojenje dok je čak 60% postrojenja u Njemačkoj iste tehnologije. Svi funkcionalni dijelovi uređaja su redovito održavani u skladu s napretkom tehnologije te atestirani u skladu sa svim zakonskim normama. U tehnološkom procesu obrade ne postoji ni jedan postupak ili faza koje generiraju negativnu emisiju u okoliš - tehnologija parne sterilizacije ne uključuje ni spaljivanje ni kemijsku obradu te je na taj način onemogućen štetan učinak za okoliš i ljudsko zdravlje.