Obavijest klijentima - DFKSO obrasci

29.04.2019.

Poštovani klijenti,

stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ukinuta je obveza posjednika opasnog otpada da, ako je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone, uz prateći list ovlaštenoj osobi preda i deklaraciju o svojstvima otpada, kao i obveza da se uz prateći list, kad je količina otpada veća od jedne tone, predaje izvješće o ispitivanju svojstava otpada ne starije od 12 mjeseci.

Sukladno navedenom, od 15. veljače 2019. godine posjednik otpad nije obvezan, u navedenim okolnostima, uz prateći list predavati i deklaraciju odnosno izvješće o ispitivanju svojstava otpada.